Ümumdünya Mətbuat Azadlığı Günü qeyd olundu

World_Press_Freedom_DayMayın 3-də Ümumdünya Mətbuat Azadlığı Günü qeyd olunur. 1993-cü ildə BMT Baş Assambleyası 3 mayı Ümumdünya Mətbuat Azadlığı Günü (World Press Freedom Day) elan edib ki, bu da YUNESKO-nun baş konfransının işinin nəticəsi olub. YUNESKO 1991-ci ildə qəbul etdiyi “Dünyada mətbuat azadlığının təminatına yardım haqqında” qətnaməsində etiraf edib ki, azad, plüralist, müstəqil mətbuat istənilən demokratik cəmiyyətin vacib komponentidir.

Ümumdünya Mətbuat Azadlığı Günü beynəlxalq birliyə hər il xatırladır ki, mətbuat və fikrin ifadə edilməsi azadlığı İnsan Hüquqları Bəyannaməsində təsbit edilmiş əsas hüquqlardır.

2018-ci ilin mövzusu: Hakimiyyəti nəzarətdə saxlamaq: KİV, ədalət mühakiməsi və hüququn aliliyi.

Mətbuat Azadlığı Günü münasibətilə BMT baş katibi Antoniu Quterriş KİV-in azadlığı uğrunda mübarizəyə çağırıb: “Mətbuat azadlığı dünya, ədalət və bütün insanların hüquqlarına əməl olunması üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu, transparent və demokratik cəmiyyətlərin, hakimiyyətin hesabatlılığının formalaşdırılması üçün mühüm şərtdir. Azad mətbuat olmadan davamlı inkişaf da mümkün deyil.

Jurnalistlər və digər KİV işçiləri yerli və dünya problemlərini işıqlandırırlar. Onların cəmiyyət qarşısındakı xidmətləri əvəzsizdir.

Jurnalistlərin müstəqliyyini, fikrin ifadə edilməsi azadlığını və informasiya əldə etmək hüququnu müdafiə edən qanunlar qəbul etmək və həyata keçirmək lazımdır. Jurnalistlərə qarşı cinayətlər qanunla cəzalandırılmalıdır.

2018-ci ildə Ümumdünya Mətbuat Günündə mən hökumətləri jurnalistlərin müdafiəsi və mətbuat azadlığı uğrunda mübarizəyə çağırıram. Biz mətbuat azadlığını qorumaqla həqiqəti bilmək hüququmuzu qorumuş oluruq”.